Aeon mall Bình Dương

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Aeon mall Bình Dương

Chũ đầu tư:

Địa chỉ: Bình Dương

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn, đá nhân tạo, locker, trang trí nội thất

Thời gian: 2013

Hình ảnh dự án: