Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương TP HCM

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Bệnh viện răng hàm mặt trung ương TP.HCM

Chũ đầu tư: Bệnh Viện răng hàm mặt trung ương

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh và quầy bàn đá nhân tạo. tủ đồ công nhân viên bằng compact

Thời gian: Tháng 10 năm 2015.

Hình ảnh dự án: