BITEXCO

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án:. BITEXCO

Chũ đầu tư:

Địa chỉ: Quận 1

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt hệ thống quầy, bàn đá nhân tạo solid surface, vách vệ sinh, nội thất văn phòng...

Thời gian: 11/2014

Hình ảnh dự án: