Điện lực Bình Dương

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Điện lực Bình Dương.

Chũ đầu tư: Công ty Điện Lực Bình Dương

Địa chỉ: Bình Dương

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh. Nội thất

Thời gian: Tháng 03 năm 2013.

Hình ảnh dự án: