Hội trường Victoria

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Hội trường Victoria

Chũ đầu tư:

Địa chỉ: Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh và hội trường sân khấu, hệ thống nội thất

Thời gian: 02/2015

Hình ảnh dự án: