Kim Cuc Plaza_ Quy Nhơn

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Big C

Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh, đá nhân tạo, locker, quầy kệ ...

Thời gian: 08/2013

Hình ảnh dự án: