Lam Sơn Square

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Lam Sơn Square.

Chũ đầu tư: Công ty TNHH Lam Son Square

Địa chỉ: Vũng Tàu

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh và đá nhân tạo.

Thời gian: Tháng 06 năm 2013.

Hình ảnh dự án: