Nhà máy Cocacola

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Nhà máy Cocacola.

Chũ đầu tư: Công ty TNHH Cocacola Việt Nam

Địa chỉ: Q.9 – TP.HCM

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn , tủ locker

Thời gian: Tháng 03 năm 2014.

Hình ảnh dự án: