Nhà xưởng First Team

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Nhà xưởng First Team

Chũ đầu tư: Công Ty TNHH May Mặc First Team

Địa chỉ: Tây Ninh

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh ,tủ đồ công nhân viên bằng compact, nội thất xưởng

Thời gian: Tháng 08 năm 2014.

Hình ảnh dự án: