NOBLAND

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án:. NOBLAND

Địa chỉ: quận 12, TP.HCM

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh, thi công bàn họp bằng đá nhân tạo, tủ để đồ nhân viên bằng compact

Thời gian: tháng 3/2014

Hình ảnh dự án: