Novotel Phú Quốc Resort

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án: Novotel Phú Quốc Resort

Chũ đầu tư: Công ty CP C.E.O

Địa chỉ: Kiên Giang

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống vách ngăn vệ sinh và locker compact , nội thất gia đình

Thời gian: Tháng 08 năm 2015.

Hình ảnh dự án: