VinCom A

Thông tin chi Tiết :

Tên dự án:. VinCom A

Chũ đầu tư:

Địa chỉ: Quận 1, TPHCM

Phạm vi công việc: Thi công hệ thống nội thất, bàn ghế, quầy tiếp tân...

Thời gian: tháng 3/2014

Hình ảnh dự án: