Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH VINAWO

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

           1. Ban giám đốc         

          Ban điều hành công ty gồm Giám Đốc, các Phó Giám Đốc và Kế Toán Trưởng.

Giám Đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất của công ty trước Pháp luật, trước  Hội Đồng Quản Trị, các đối tác khách hàng về mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Giám Đốc có nhiệm vụ:

 1. Hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty như: Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty, dự thảo chương trình hoạt động, lịch trình hoạt động, đề ra các biện pháp kiểm soát, cải tiến tổ chức.
 2. Quản lý và giám sát mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như: Xác định sơ đồ tổ chức, quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu của từng chức danh trong công ty, xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động và chính sách nhân sự, uỷ quyền, giải quyết đường lối chính sách, đánh giá thực hiện kế hoạch và đề xuất các biện pháp đổi mới.
  1. Thiết lập hệ thống thông tin hiệu quả, thiết lập các mối quan hệ mật thiết trong tổ chức cũng như giữa tổ chức và bên ngoài, chủ trì các cuộc họp định kỳ trong công ty, xem xét các báo cáo, thông báo, công văn... của các bộ phận chức năng. Giúp việc cho Giám Đốc là các Phó Giám Đốc. Giám Đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hịên uỷ quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó Giám Đốc.

           2. Bộ phận tổng hợp

Phòng tổng hợp có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc về quản lý nhân sự và quản lý hành chính, có trách nhiệm về công tác tổ chức và hành chính của Công ty:

 1. Xây dựng và triển khai các nội quy, quy chế của Công ty.
 2. Xây dựng quy chế tuyển dụng và triển khai thực hiện, quản lý chương trình đào tạo, phát triển nhân viên.
 3. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp.
 4. Phối hợp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhân viên thực hiện các nội quy và quy chế của công ty.
 5. Tiếp nhận công văn giấy tờ, quản lý công văn.
 6. Tham gia đánh giá hoạt động của nhân viên.
 7. Quản lý và thực hiện các công việc hành chính của Công ty.
 8. Giao dịch với các cơ quan có liên quan khi cần thiết

                 3.Bộ phận kế toán tài chính

Phòng Kế toán có chức năng tư vấn cho Giám đốc những vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán, có trách nhiệm tổ chức và thực hiện công tác kế toán của Công ty.

 1. Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của các chứng từ đầu vào và đầu ra của công ty
 2. Ghi chép sổ sách, hạch toán, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
 3. Đối chiếu công nợ với chủ hàng, khách hàng theo định kỳ hoặc đột xuất; đôn đốc và thực hiện thu hồi công nợ.
 4. Hướng dẫn các phòng, bộ phận trong Công ty thực hiện các quy định về những vấn đề có liên quan đến công tác tài chính kế toán.
 5. Lập các báo cáo kết quả kinh doanh, hàng tồn kho, công nợ trình Giám đốc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 6. Lập và nộp các báo cáo về công tác kế toán VAT theo quy định của Nhà nước.
 7. Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị tài liệu để quyết toán với cơ quan thuế.
 8. Lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
 9. Cập nhật, tìm hiểu các chủ trương chính sách và các quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán như: chính sách thuế, pháp lệnh kế toán thống kê, ...
 1. Duy trì quan hệ tốt với các cơ quan như các ngân hàng, các cơ quan thuế, ...

                 4. Bộ phận kinh doanh - PR

Phòng Kinh doanh có chức năng tư vấn cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh

 1. Tìm kiếm khách hàng, đối tác kinh doanh. Duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, phát triển mở rộng khách hàng mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm và những giải pháp cụ thể để tăng doanh số bán hàng
 3. Tiếp nhận, xử lý và  thực hiện các đơn đặt hàng .
 4. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, quy cách sản phẩm, thời gian giao hàng….
 5. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
 6. Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế; phối hợp triển khai thực hiện và quyết toán các hợp đồng.
 7. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

      5.Bộ phận marketing

Phòng Marketing có chức năng tư vấn cho Giám đốc các chiến lược tiếp cận thị trường, tổ chức thực hiện  các chương trình tiếp thị, quảng bá thương hiệu của công ty, hỗ trợ kinh doanh đến gần hơn với khách hàng:

 1. Thông qua việc thu thập tin tức từ các cuộc hội thảo, từ mạng Internet và từ các tài liệu khác để tư vấn cho Giám đốc, cho bộ phận kinh doanh về xu hướng phát triển của thị trường, thị hiếu của khách hàng cũng như các cách thức để tiếp cận.
 1. Xây dựng kế hoạch, nêu ra những giải pháp cụ thể, những đề xuất cần thiết để thực hiện được kế hoạch đề ra. Trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
 2. Duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống để đảm bảo việc làm ổn định, tạo cơ hội có thêm hợp đồng mới để ổn định đến gia tăng doanh số.
 3. Xây dựng chiến lược khuếch trương thương hiệu, phát triển sản phẩm dựa trên chiến lược kinh doanh của công ty.
 4. Thường xuyên báo cáo Giám đốc các thông tin về kế hoạch đầu tư, mua sắm của các đối thủ cạnh tranh và khách hàng mà phòng Marketing đã thu thập được.
 5. Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm về doanh số thực hiện; nêu những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

      6.Bộ phận kỹ thuật

 1. Phòng kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bán hàng
 2. Tham gia khảo sát, thiết kế các hệ thống vách ngăn vệ sinh và các hệ thống khác cho khách hàng,
 3. Trực tiếp điều hành, thi công các hệ thống nói trên cho khách hàng,
 4. Thực hiện bảo trì hệ thống cho khách hàng,
 5. Hỗ trợ cho khách hàng trong mọi vấn đề để đưa công trình vào sử dụng,
 6. Chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty phát sinh trong quá trình giao dịch,
 7. Tham gia tư vấn cho khách hàng.
Copyright © 2017 CTY TNHH VINAWO. All rights reserved. Design by Huynhhuuphuoc.com